Snellmanien Sukuyhdistys Ry

Sukuyhdistyksen jäsenyys

Snellmanien sukuyhdistykseen voi liittyä kuka tahansa Olof Jönsson Snellmanin jälkeläinen. Sen todistamisessa voivat hallituksen jäsenet olla apuna; alkuun suuren sukukirjamme sivuilta voi löytyä jopa oikea sukuhaara. Jäsenyyttä voi hakea palauttamalla täytetty ja omakätisesti allekirjoitettu jäsenhakemuslomake (linkki alla) joko sähköpostilla osoitteeseen yhdistys@snellmansuku.fi tai paperilla yhdistyksen postiosoitteeseen: PL 614, 00101 Helsinki.

Yhdistyksen hallitus käsittelee uudet jäsenhakemuslomakkeet kokouksissaan, tarvittaessa nopeastikin. Jäseneksi pääseminen saattaa siten onnistua esim. jotakin etuisuutta toivottaessa, esim. haluttaessa mukaan yhdistyksen tilaisuuteen, matkalle tms.

Jäsenet saavat vuosittain Domus Nostra -tiedotuslehden, joka ilmestyy toukokuuksi, ja jäsenkirjeitä tilanteen mukaan sekä sähköpostitse että paperisinakin. Lisäksi jäsenet saavat poikkeuksetta alennuksella tuotteita, joita yhdistyksellä on myynnissä; esim. suuren sukukirjan "Snellman-suku – Olof Jönsson Snellmanin jälkeläiset" (ilm. v. 2013) saa nykyisin jäsenhintaan 60 €, muille 80 €. Tietoa muista myyntiartikkeleista erillisellä sivulla.

Yhdistys perii jäseniltään jäsenmaksua, joka on 20 € vuodessa (alle 21-v. jäseniltä 10 €). Yhdistykseen voi liittyä myös ainaisjäseneksi, jolloin liittyessä peritään kertamaksuna 300 €, jonka jälkeen vuotuista jäsenmaksua ei peritä.

Jäsenhakemuslomake (pdf)

Jäsenhakemuslomakkeen täyttöohje (pdf)

Jäsenrekisteriseloste (pdf)

Sukutietolomakkeella voit täydentää tietojasi jäsenrekisteriin:

Sukutietolomake (pdf)

Sukutietolomakkeen täyttöohje (pdf)

 

Viimeisin päivitys: 06.05.2019

webmaster(ät)snellmansuku.fi Eero Noponen